รายการสินค้า
คำนวณ
กระดาษ
08 ก.พ. 63 View 243 Post by Admin
แชร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คุณโฉมบังอร ดารารัตนโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการและตัวแทนพนักงาน บริษัท ซี. เอ. เอส.เปเปอร์ จำกัด ได้ส่งมอบสนามเด็กเล่นในโครงการ “สนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ : You’re The Playground” ให้แก่ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ อย่างเป็นทางการ โดยมีรองผู้อำนวยการสุนทรา หันชัยศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 และผู้อำนวยการบุญสืบ ประจำตน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จเป็นตัวแทนรับสนามเด็กเล่นดังกล่าว #สนามเด็กเล่น #YourePlayground #Paper #Printing #กระดาษเพื่อเด็กและสังคม #csr #เพื่อสังคม