รายการสินค้า
คำนวณ
กระดาษ
17 ต.ค. 60 View 691 Post by Admin
แชร์

การพิมพ์แพด Pad Printing คือ การพิมพ์โดยใช้ซิลิโคนเป็นตัวกลางในการถ่ายโอนหมึกพิมพ์ไปยังพื้นผิววัสดุที่จะพิมพ์ ซึ่งวัสดุที่นำมาพิมพ์อาจจะมีรูปทรงต่างๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นผิวราบเท่านั้น เช่น ถ้วยกระดาษ ขวดพลาสติก ของเล่นที่มีรูปทรงต่างๆ

การพิมพ์แบบแพด ได้รับการพัฒนามาจากการพิมพ์ระบบสกรีนและรับเบอร์สแตมป์ และโฟโต้กราวัวร์

เป็นการพิมพ์แบบอาศัยแรงกดซิลิโคนลงบนแม่พิมพ์แข็งเพื่อนำหมึกจากแม่พิมพ์พื้นลึกที่บริเวณภาพจะเป็นร่องลึกอยู่ระดับต่ำกว่าผิวแม่พิมพ์ซึ่งเป็นบริเวณไร้ภาพ แล้วไปกดพิมพ์บนผิววัสดุอีกต่อหนึ่ง โดยแม่พิมพ์สามารถใช้แม่พิมพ์ของระบบพิมพ์กราวัวร์ได้